Wednesday 6/1

Orange Chocolate Chip


Thursday 6/2

Onion Rye


Saturday 6/8

Chocolate Cherry


Wednesday 6/9

Apple Cinnamon Raisin


Thursday 6/10

Ukrainian Dark Rye


Saturday 6/12

Red White & Blue


Wednesday 6/16

Cherry Apple Challah


Thursday 6/17

Country Rye


Saturday 6/19

Father’s Day Weekend Cheddar Garlic


Wednesday 6/23

Tomato Basil


Thursday 6/24

Onion Rye


Saturday 6/26

Potato Cheddar Chive


Wednesday 6/30

Pesto Parmesan


Thursday 7/1

Ukrainian Dark Rye


Saturday 7/3

Red, White & Blue


Wednesday 7/7

Golden Raisin


Thursday 7/8

Country Rye


Saturday 7/10

Irish Soda Bread


Wednesday 7/14

Orange Cranberry


Thursday 7/15

Onion Rye


Saturday 7/17

Jalapeno Corn Bread


Wednesday 7/21

Tomato Basil


Thursday 7/22

Ukrainian Dark Rye


Saturday 7/24

Focaccia


Wednesday 7/28

Apple Cinnamon Raisin


Thursday 7/29

Country Rye


Saturday 7/31

Cheddar Chive


Wednesday 8/4

Pesto Parmesan


Thursday 8/5

Onion Rye


Saturday 8/7

Golden Raisin


Wednesday 8/11

Cherry Apple Challah


Thursday 8/12

Ukrainian Dark Rye


Saturday 8/14

Blueberry Pineapple


Wednesday 8/18

Orange Chocolate Chip


Thursday 8/19

Country Rye


Saturday 8/21

Irish Soda Bread


Wednesday 8/25

Tomato Basil


Thursday 8/26

Onion Rye


Saturday 8/28

Cherry Apple